ศูนย์ประสานงานและจัดอบรม หลักสูตรเรือสำราญและการโรงแรม
  • อ.แฮรี่ Tel : 081-934-3111
  • khunharry@gmail.com
  • ศูนย์ประสานงานและจัดอบรม
  • อาคารฟอร์จูน รัชดาฯ ชั้น 16

7. ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม

7.1 ค่าสมัคร 1,000 บาท (ทดสอบ ทัศนคติ ภาษา-แยกชั้นเรียน)
7.2 ค่าธรรมเนียมการฝึกอบรม 5 เดือน (ไม่รับเป็นเงินสด กรุณาโอนเข้าบัญชีเท่านั้น)
7.3 ค่าฝึกอบรม ตลอดหลักสูตร 49,000 บาท สามารถชำระค่าอบรมเต็มจำนวนในครั้งเดียวหรือ แบ่งจ่ายเป็น 5 งวด ภายใน 2 เดือน นับจากวันเปิดเรียน งวดแรกก่อนเปิดเรียน 15,000 / 10,000 / 8,000 / 8,000 / 8,000 บาท ตามลำดับ และต้องชำระครบจำนวน 49,000 ก่อนไปฝึกงานที่โรงแรม

หมายเหตุ สิทธิพิเศษ มอบทุนการฝึกอบรม 10,000 บาท
สำหรับผู้ที่สมัครตั้งแต่วันนี้ – 31 ธ.ค. 61 เท่านั้น สามารถแบ่งจ่ายเป็น 4 งวด ภายใน 6 สัปดาห์ นับจากวันเปิดเรียน งวดแรกก่อนเปิดเรียน 15,000 / 8,000 / 8,000 / 8,000 บาท ตามลำดับ และต้องชำระครบจำนวน 39,000 ก่อนไปฝึกงานที่โรงแรม

9. หมายเหตุ :
9.1 ค่าอบรมของหลักสูตรที่ระบุข้างต้น : ไม่รวมค่า : ที่พัก, อาหาร, เดินทาง
9.2 ไม่รวมค่าหลักสูตรบังคับของกรมเจ้าท่า STCW
9.3 หากไม่มีวุฒิบัตร ไม่สามารถไปยื่นสอบสัมภาษณ์ได้
9.4 * ทางโครงการฯ ไม่ได้ให้คำมั่นสัญญา กับผู้เข้าอบรมว่าจะได้งานทำ หรือจะช่วยจัดหางานให้ หลังสำเร็จการฝึกอบรม *
** การจะได้งานหรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติ และเงื่อนไขของแต่ละบริษัทเรือสำราญ หรือบริษัทเอเจนซี่ ผลคะแนนสอบสัมภาษณ์ ภาษาอังกฤษ การสอบข้อเขียน ทัศนคติ จังหวะตำแหน่งงานที่ว่าง และระยะเวลาในการรอขึ้นเรือฯลฯ **
*** การให้คำมั่นสัญญาว่า เมื่อผ่านการอบรมแล้ว จะได้งานทำนั้น เป็นสิ่งที่ใครๆก็ต้องการได้ยิน จึงตัดสินใจสมัครรับการอบรมทันที เพื่อให้ได้งาน แต่ถ้าไม่ได้งานทำตามที่สัญญาไว้ ทางผู้ให้คำมั่นสัญญา ก็ย่อมถือว่ามีความผิด*** (ฐานฉ้อโกงประชาชน !!)

💥 ทางโครงการฯ จึงขอย้ำว่า 💥 เราไม่ได้ให้คำสัญญาใดๆทั้งสิ้น

9.5 ทางโครงการฯ ไม่มีนโยบายให้ผู้ใดแอบอ้างใช้ชื่อโครงการฯ โทรไปติดต่อสอบถามกับ บริษัท บาเฮีย (บริษัท เรือสำราญ) ว่า ขอให้ช่วยรับเข้าอบรมกับทางโครงการฯ หรือช่วยหาทางรับเข้าทำงานเป็นกรณีพิเศษ เพราะว่าตัวเองขาดคุณสมบัติบางประการ

9.5.1 แม้ว่าทางโครงการฯ ม.พิษณุโลก จะมีนโยบายผลิตบุคลากรส่งตรงให้กับ บริษัทบาเฮีย-บริษัทเรือสำราญยุโรปก็ตาม
9.5.2 อย่างไรก็ตาม ก็ต้องขึ้นกับเงื่อนไขของบริษัท-บาเฮีย ที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยมิได้แจ้งล่วงหน้า
9.5.3 ท่านใดมีเอกสารครบ-สมบูรณ์ สามารถยื่นใบสมัครพร้อมสอบสัมภาษณ์กับบริษัทบาเฮีย (ทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับคุณสมบัติแต่ละบุคคลและตำแหน่งงานที่ว่าง)
9.5.4 เมื่อสอบสัมภาษณ์ผ่านและดำเนินการเรื่องเอกสารครบทุกกระบวนการ ก่อนการเดินทาง บริษัทบาเฮียจะเป็นผู้ดำเนินการเรื่องตั๋วเครื่องบิน ( ฟรี ไป-กลับ และค่าดำเนินการเอกสารอื่นๆจ่ายตามใบเสร็จ )

ศูนย์ประสานงานและจัดอบรม ม.พิษณุโลก อาคารฟอร์จูนทาวน์ ชั้น 16 (สถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน พระราม 9)

สายด่วน
ณัฐพากย์ เพ็งหาพันธ์ (อ.ต้าร์)

หัวหน้าหลักสูตรโครงการฯ
Head of Cruise & Hotel Training Program
Tel : 098-663-2379
email : Natthapak40@hotmail.com

สมศักดิ์ มงคลเอื้ออารี (อ.แฮรี่)
ผู้ช่วยอธิการบดี และผู้อำนวยการโครงการฯ
Director & Assistant to the President
Tel : 081-934-3111, 092-256-2000
email : Harry.Cruiseship@gmail.com

จรูญทรัพย์ อินทะใจ (อ.ชารอน)
อาจารย์ประจำ ผู้ฝึกอบรมฯ
Tel : 092-280-1555, 089-544-0215
email : Sharon.Cruiseline@gmail.com

นพรัตน์ ทิพยพรอนันต์ (อ.ซีเจ)
หัวหน้าฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ และฝ่ายพัฒนาความสามารถทางภาษา
Head of Foreign Relations & English Competency Development
Tel : 092-261-3777, 086-907-1637
email : Cj.Cruiseship@gmail.com