ศูนย์ประสานงานและจัดอบรม หลักสูตรเรือสำราญและการโรงแรม
  • อ.แฮรี่ Tel : 081-934-3111
  • khunharry@gmail.com
  • ศูนย์ประสานงานและจัดอบรม
  • อาคารฟอร์จูน รัชดาฯ ชั้น 16

3. ตารางเวลาการอบรม : ภาคค่ำ (5 เดือน)

อบรมภาคปฏิบัติ 2 เดือน ที่ ศูนย์ฝึกอบรม
พร้อมทดลองฝึกงาน 6 วัน (Pre-Internship)
ก่อนฝึกงานจริง (Internship) 3 เดือน ที่โรงแรม 4-5 ดาว

การฝึกอบรมภาควิชาการ เชิงฝึกภาคปฏิบัติ
ระยะเวลา 2 เดือน จะอบรมทุกวัน
ตั้งแต่วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ เวลา 18:00-21:00 น.
วันเสาร์ เวลา 10:00-17-00 น.
หยุดทุกวันอาทิตย์
(ขาดได้ 15 ชั่วโมง เท่านั้น)
(มาสายได้ไม่เกินครั้งละ 30 นาที)

3.1 กรุงเทพฯ ภาคค่ำ รุ่น 4
เริ่มอบรม ………… (5 เดือน)

3.2 หาดใหญ่ ภาคค่ำ รุ่น 1
เริ่มอบรม ………… (5 เดือน)

ศูนย์ประสานงานและจัดอบรม ม.พิษณุโลก อาคารฟอร์จูนทาวน์ ชั้น 16 (สถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน พระราม 9)

สายด่วน
ณัฐพากย์ เพ็งหาพันธ์ (อ.ต้าร์)

หัวหน้าหลักสูตรโครงการฯ
Head of Cruise & Hotel Training Program
Tel : 098-663-2379
email : Natthapak40@hotmail.com

สมศักดิ์ มงคลเอื้ออารี (อ.แฮรี่)
ผู้ช่วยอธิการบดี และผู้อำนวยการโครงการฯ
Director & Assistant to the President
Tel : 081-934-3111, 092-256-2000
email : Harry.Cruiseship@gmail.com

จรูญทรัพย์ อินทะใจ (อ.ชารอน)
อาจารย์ประจำ ผู้ฝึกอบรมฯ
Tel : 092-280-1555, 089-544-0215
email : Sharon.Cruiseline@gmail.com

นพรัตน์ ทิพยพรอนันต์ (อ.ซีเจ)
หัวหน้าฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ และฝ่ายพัฒนาความสามารถทางภาษา
Head of Foreign Relations & English Competency Development
Tel : 092-261-3777, 086-907-1637
email : Cj.Cruiseship@gmail.com