ศูนย์ประสานงานและจัดอบรม หลักสูตรเรือสำราญและการโรงแรม
  • อ.แฮรี่ Tel : 081-934-3111
  • khunharry@gmail.com
  • ศูนย์ประสานงานและจัดอบรม
  • อาคารฟอร์จูน รัชดาฯ ชั้น 16

2. ระยะเวลาของหลักสูตร : อบรม 5 เดือน (ไม่รวมหลักสูตร STCW อีก 15 วัน)

2.1 เรียนภาคทฤษฎีและปฎิบัติที่ศูนย์อบรมฯ เป็นเวลา 2 เดือน
2.2 ทดลองฝึกงาน 6 วัน (Pre-Internship)
2.3 ฝึกงานจริง (Internship) 3 เดือนเต็ม กับโรงแรม 4-5 ดาว : เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนขึ้นไปทำงานบริการบนเรือสำราญ/โรงแรม (บางทีอาจจะได้เบี้ยขยัน 3,000 บาทต่อเดือน และ/หรือที่พักฟรี และ/หรืออาหารฟรี แล้วแต่เงื่อนไขของแต่ละโรงแรม)

ศูนย์ประสานงานและจัดอบรม ม.พิษณุโลก อาคารฟอร์จูนทาวน์ ชั้น 16 (สถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน พระราม 9)

สายด่วน
ณัฐพากย์ เพ็งหาพันธ์ (อ.ต้าร์)

หัวหน้าหลักสูตรโครงการฯ
Head of Cruise & Hotel Training Program
Tel : 098-663-2379
email : Natthapak40@hotmail.com

สมศักดิ์ มงคลเอื้ออารี (อ.แฮรี่)
ผู้ช่วยอธิการบดี และผู้อำนวยการโครงการฯ
Director & Assistant to the President
Tel : 081-934-3111, 092-256-2000
email : Harry.Cruiseship@gmail.com

จรูญทรัพย์ อินทะใจ (อ.ชารอน)
อาจารย์ประจำ ผู้ฝึกอบรมฯ
Tel : 092-280-1555, 089-544-0215
email : Sharon.Cruiseline@gmail.com

นพรัตน์ ทิพยพรอนันต์ (อ.ซีเจ)
หัวหน้าฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ และฝ่ายพัฒนาความสามารถทางภาษา
Head of Foreign Relations & English Competency Development
Tel : 092-261-3777, 086-907-1637
email : Cj.Cruiseship@gmail.com