ศูนย์ประสานงานและจัดอบรม หลักสูตรเรือสำราญและการโรงแรม
  • อ.แฮรี่ Tel : 081-934-3111
  • khunharry@gmail.com
  • ศูนย์ประสานงานและจัดอบรม
  • อาคารฟอร์จูน รัชดาฯ ชั้น 16

วัตถุประสงค์การเปิดอบรม

เพื่อส่งเสริมให้ผู้เข้ารับการอบรมมีทั้งความรู้ ความเข้าใจ และทักษะในการประกอบวิชาชีพได้จริง เราจึงเน้นการอบรมทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ โดยวิทยากรที่มากด้วยประสบการณ์ในวิชาชีพสายงานของเรือสำราญ/โรงแรมโดยตรง

1. หลักสูตรการอบรม : เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้เข้ารับการอบรม ทุกคนจะต้องเรียนครบทุกวิชา
1.1 ด้านการจัดการงานแม่บ้าน (Housekeeping)
1.2 ด้านอาหารและเครื่องดื่ม (Food and Beverage)
1.2.1 ด้านห้องอาหาร – บริกร (Waiter, Waitress)
1.2.2 ด้านการผสมเหล้า ผสมค๊อกเทล และการชงกาแฟ-บาริสต้า (Bartender / Bar waiter, Bar waitress / Barista)
1.3 การสื่อสารภาษาอังกฤษในด้านการให้บริการ (English for hospitality)
1.4 จิตวิทยาด้านการให้บริการ (Service mind)

2. ระยะเวลาของหลักสูตร : อบรม 5 เดือน (ไม่รวมหลักสูตร STCW อีก 15 วัน)
2.1 เรียนภาคทฤษฎีและปฎิบัติที่ศูนย์อบรมฯ เป็นเวลา 2 เดือน
2.2 ทดลองฝึกงาน 4-7 วัน (Pre-Internship)
2.3 ฝึกงานจริง (Internship) 3 เดือนเต็ม กับโรงแรม 4-5 ดาว : เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนขึ้นไปทำงานบริการบนเรือสำราญ/โรงแรม (บางทีอาจจะได้เบี้ยขยัน 3,000 บาทต่อเดือน และ/หรือที่พักฟรี และ/หรืออาหารฟรี แล้วแต่เงื่อนไขของแต่ละโรงแรม)

3. ตารางเวลาการอบรม : ภาคค่ำ (5 เดือน)
อบรมภาคปฏิบัติ 2 เดือน ที่ ศูนย์ฝึกอบรม
พร้อมทดลองฝึกงาน 4-7 วัน (Pre-Internship)
ก่อนฝึกงานจริง (Internship) 3 เดือน ที่โรงแรม 4-5 ดาว

การฝึกอบรมภาควิชาการ เชิงฝึกภาคปฏิบัติ
ระยะเวลา 2 เดือน จะอบรมทุกวัน
ตั้งแต่วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ เวลา 18:00-21:00 น.
วันเสาร์ เวลา 10:00-17-00 น.
หยุดทุกวันอาทิตย์
(ขาดได้ 15 ชั่วโมง เท่านั้น)
(มาสายได้ไม่เกินครั้งละ 30 นาที)

3.1 กรุงเทพฯ ภาคค่ำ รุ่น 3
เริ่มอบรม 16 ก.ค. – 4 ธ.ค.61 (5 เดือน)

3.2 ภูเก็ต ภาคค่ำ รุ่น 1
เริ่มอบรม 6 ส.ค.61 – 8 ม.ค.62 (5 เดือน)

4. ผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมจะได้รับ :
4.1 วุฒิบัตรออกโดย ม.พิษณุโลก
4.2 หนังสือรับรองผ่านการฝึกงาน จากโรงแรม 4-5 ดาว

5. คุณสมบัติของผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรม
5.1 สัญชาติไทย
5.2 ชาย และหญิง อายุระหว่าง 20-35 ปี
5.3 ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
5.4 พอสื่อสารภาษาอังกฤษได้

หมายเหตุ :

สำหรับผู้ที่ยังไม่ได้เรื่องภาษา**และหรือ สอบสัมภาษณ์กับฝ่ายบุคคลบริษัทเรือสำราญบาเฮียไม่ผ่าน***

คนที่ไม่ได้ภาษาอังกฤษก็สามารถสมัครอบรมหลักสูตรเรือสำราญและการโรงแรมได้ แต่จะไม่สามารถขึ้นไปทำงานบนเรือสำราญได้ **

** แต่จะมีโอกาสต่อยอดได้แต่งานโรงแรมเท่านั้น หากช่วงที่ฝึกงาน 3 เดือนนั้น สามารถทำงานได้ดีเป็นที่พอใจของฝ่ายบุคคลของโรงแรม เขาอาจจะให้เราทำงานต่อก็ได้ หลังจากฝึกงานจนครบ 3 เดือนแล้ว

6. การแต่งกาย
6.1 แต่งกายสุภาพ สวมเสื้อคอปก
6.1 ไม่อนุญาตให้สวมกางเกงยีนส์ กางเกงขาสั้น และรองเท้าแตะ
6.2 สำหรับสตรี สามารถใส่กระโปรงได้ แต่ไม่อนุญาตกระโปรงสั้นเหนือหัวเข่าขึ้นไป

7. ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
7.1 ค่าสมัคร 1,000 บาท (ทดสอบ ทัศนคติ ภาษา-แยกชั้นเรียน)
7.2 ค่าธรรมเนียมการฝึกอบรม 5 เดือน (ไม่รับเป็นเงินสด กรุณาโอนเข้าบัญชีเท่านั้น)
7.3 ค่าฝึกอบรม ตลอดหลักสูตร 49,000 บาท สามารถชำระค่าอบรมเต็มจำนวนในครั้งเดียวหรือ แบ่งจ่ายเป็น 5 งวด ภายใน 2 เดือน นับจากวันเปิดเรียน งวดแรกก่อนเปิดเรียน 15,000 / 10,000 / 8,000 / 8,000 / 8,000 บาท ตามลำดับ และต้องชำระครบจำนวน 49,000 ก่อนไปฝึกงานที่โรงแรม

หมายเหตุ สิทธิพิเศษ มอบทุนการฝึกอบรม 10,000 บาท
สำหรับผู้ที่สมัครตั้งแต่วันนี้ – 31 ธ.ค. 61 เท่านั้น สามารถแบ่งจ่ายเป็น 5 งวด ภายใน 6 สัปดาห์ นับจากวันเปิดเรียน งวดแรกก่อนเปิดเรียน 15,000 / 8,000 / 8,000 / 8,000 บาท ตามลำดับ และต้องชำระครบจำนวน 39,000 ก่อนไปฝึกงานที่โรงแรม

8. เอกสารที่ใช้ในการสมัครฝึกอบรม : อย่างละ 2 ใบ
8.1 สลิปโอนเงินค่าอบรมต้นฉบับ 1 และสำเนาอีก 2 ใบ
8.2 รูปถ่าย (สวมเสื้อคอปก และพื้นหลังสีฟ้าหรือน้ำเงิน) ขนาด 1.5 นิ้ว จำนวน 4 ใบ
8.3 สำเนาบัตรประชาชน
8.4 สำเนาทะเบียนบ้าน
8.5 สำเนาวุฒิการศึกษา (กรุณานำตัวจริงมาแสดงด้วย)
8.6 สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)
8.7 หลักฐานทางทหาร หรือ ใบผ่านการฝึก ร.ด.
8.8 ใบตรวจร่างกายจากโรงพยาบาลเท่านั้น ต้องไม่เป็น 4 โรคต้องห้าม : ไม่เป็นตาบอดสี, ไม่เป็นโรคเกี่ยวกับการได้ยิน (หูหนวก), ไม่เป็นไวรัสตับอักเสบ B และ ไม่เป็น HIV

9. หมายเหตุ :
9.1 ค่าอบรมของหลักสูตรที่ระบุข้างต้น : ไม่รวมค่า : ที่พัก, อาหาร, เดินทาง
9.2 ไม่รวมค่าหลักสูตรบังคับของกรมเจ้าท่า STCW
9.3 หากไม่มีวุฒิบัตร ไม่สามารถไปยื่นสอบสัมภาษณ์ได้
9.4 * ทางโครงการฯ ไม่ได้ให้คำมั่นสัญญา กับผู้เข้าอบรมว่าจะได้งานทำ หรือจะช่วยจัดหางานให้ หลังสำเร็จการฝึกอบรม *
** การจะได้งานหรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติ และเงื่อนไขของแต่ละบริษัทเรือสำราญ หรือบริษัทเอเจนซี่ ผลคะแนนสอบสัมภาษณ์ ภาษาอังกฤษ การสอบข้อเขียน ทัศนคติ จังหวะตำแหน่งงานที่ว่าง และระยะเวลาในการรอขึ้นเรือฯลฯ **
*** การให้คำมั่นสัญญาว่า เมื่อผ่านการอบรมแล้ว จะได้งานทำนั้น เป็นสิ่งที่ใครๆก็ต้องการได้ยิน จึงตัดสินใจสมัครรับการอบรมทันที เพื่อให้ได้งาน แต่ถ้าไม่ได้งานทำตามที่สัญญาไว้ ทางผู้ให้คำมั่นสัญญา ก็ย่อมถือว่ามีความผิด*** (ฐานฉ้อโกงประชาชน !!)

💥 ทางโครงการฯ จึงขอย้ำว่า 💥 เราไม่ได้ให้คำสัญญาใดๆทั้งสิ้น

9.5 ทางโครงการฯ ไม่มีนโยบายให้ผู้ใดแอบอ้างใช้ชื่อโครงการฯ โทรไปติดต่อสอบถามกับ บริษัท บาเฮีย (บริษัท เรือสำราญ) ว่า ขอให้ช่วยรับเข้าอบรมกับทางโครงการฯ หรือช่วยหาทางรับเข้าทำงานเป็นกรณีพิเศษ เพราะว่าตัวเองขาดคุณสมบัติบางประการ

9.5.1 แม้ว่าทางโครงการฯ ม.พิษณุโลก จะมีนโยบายผลิตบุคลากรส่งตรงให้กับ บริษัทบาเฮีย-บริษัทเรือสำราญยุโรปก็ตาม
9.5.2 อย่างไรก็ตาม ก็ต้องขึ้นกับเงื่อนไขของบริษัท-บาเฮีย ที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยมิได้แจ้งล่วงหน้า
9.5.3 ท่านใดมีเอกสารครบ-สมบูรณ์ สามารถยื่นใบสมัครพร้อมสอบสัมภาษณ์กับบริษัทบาเฮีย (ทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับคุณสมบัติแต่ละบุคคลและตำแหน่งงานที่ว่าง)
9.5.4 เมื่อสอบสัมภาษณ์ผ่านและดำเนินการเรื่องเอกสารครบทุกกระบวนการ ก่อนการเดินทาง บริษัทบาเฮียจะเป็นผู้ดำเนินการเรื่องตั๋วเครื่องบิน ( ฟรี ไป-กลับ และค่าดำเนินการเอกสารอื่นๆจ่ายตามใบเสร็จ )

ศูนย์ประสานงานและจัดอบรม ม.พิษณุโลก อาคารฟอร์จูนทาวน์ ชั้น 16 (สถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน พระราม 9)

สายด่วน
ณัฐพากย์ เพ็งหาพันธ์ (อ.ต้าร์)

หัวหน้าหลักสูตรโครงการฯ
Head of Cruise & Hotel Training Program
Tel : 098-663-2379
email : Natthapak40@hotmail.com

สมศักดิ์ มงคลเอื้ออารี (อ.แฮรี่)
ผู้ช่วยอธิการบดี และผู้อำนวยการโครงการฯ
Director & Assistant to the President
Tel : 081-934-3111, 092-256-2000
email : Harry.Cruiseship@gmail.com

จรูญทรัพย์ อินทะใจ (อ.ชารอน)
อาจารย์ประจำ ผู้ฝึกอบรมฯ
Tel : 092-280-1555, 089-544-0215
email : Sharon.Cruiseline@gmail.com

นพรัตน์ ทิพยพรอนันต์ (อ.ซีเจ)
หัวหน้าฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ และฝ่ายพัฒนาความสามารถทางภาษา
Head of Foreign Relations & English Competency Development
Tel : 092-261-3777, 086-907-1637
email : Cj.Cruiseship@gmail.com