ศูนย์ประสานงานและจัดอบรม หลักสูตรเรือสำราญและการโรงแรม
  • อ.แฮรี่ Tel : 081-934-3111
  • khunharry@gmail.com
  • ศูนย์ประสานงานและจัดอบรม
  • อาคารฟอร์จูน รัชดาฯ ชั้น 16

8. เอกสารที่ใช้ในการสมัครฝึกอบรม : อย่างละ 2 ใบ

8.1 รูปถ่าย (สวมเสื้อคอปก และพื้นหลังสีฟ้าหรือน้ำเงิน ตัดขอบขาวออก) ขนาด 1.5 นิ้ว จำนวน 4 ใบ
8.2 สลิปโอนเงินค่าอบรมต้นฉบับ 1 และสำเนาอีก 1 ใบ
8.3 สำเนาบัตรประชาชน
8.4 สำเนาทะเบียนบ้าน
8.5 สำเนาวุฒิการศึกษา (กรุณานำตัวจริงมาแสดงด้วย)
8.6 สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)
8.7 หลักฐานทางทหาร หรือ ใบผ่านการฝึก ร.ด.
8.8 ใบตรวจร่างกายจากโรงพยาบาลเท่านั้น ต้องไม่เป็น 4 โรคต้องห้าม : ไม่เป็นตาบอดสี, ไม่เป็นโรคเกี่ยวกับการได้ยิน (หูหนวก), ไม่เป็นไวรัสตับอักเสบ B และ ไม่เป็น HIV

ศูนย์ประสานงานและจัดอบรม ม.พิษณุโลก อาคารฟอร์จูนทาวน์ ชั้น 16 (สถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน พระราม 9)

สายด่วน
ณัฐพากย์ เพ็งหาพันธ์ (อ.ต้าร์)

หัวหน้าหลักสูตรโครงการฯ
Head of Cruise & Hotel Training Program
Tel : 098-663-2379
email : Natthapak40@hotmail.com

สมศักดิ์ มงคลเอื้ออารี (อ.แฮรี่)
ผู้ช่วยอธิการบดี และผู้อำนวยการโครงการฯ
Director & Assistant to the President
Tel : 081-934-3111, 092-256-2000
email : Harry.Cruiseship@gmail.com

จรูญทรัพย์ อินทะใจ (อ.ชารอน)
อาจารย์ประจำ ผู้ฝึกอบรมฯ
Tel : 092-280-1555, 089-544-0215
email : Sharon.Cruiseline@gmail.com

นพรัตน์ ทิพยพรอนันต์ (อ.ซีเจ)
หัวหน้าฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ และฝ่ายพัฒนาความสามารถทางภาษา
Head of Foreign Relations & English Competency Development
Tel : 092-261-3777, 086-907-1637
email : Cj.Cruiseship@gmail.com