ศูนย์ประสานงานและจัดอบรม หลักสูตรเรือสำราญและการโรงแรม
  • อ.แฮรี่ Tel : 081-934-3111
  • khunharry@gmail.com
  • ศูนย์ประสานงานและจัดอบรม
  • อาคารฟอร์จูน รัชดาฯ ชั้น 16

ทีมวิทยากร

อ.ต้าร์

หัวหน้าหลักสูตรฝึกอบรมเรือสำราญ และการโรงแรม ม.พิษณุโลก
ณัฐพากย์ เพ็งหาพันธ์ (อ.ต้า)
See Profile

อ.แฮรี่

ผู้ช่วยอธิการบดี และผู้อำนวยการโครงการฯ
สมศักดิ์ มงคลเอื้ออารี (อ.แฮรี่)
See Profile

อ.ณัฐวัตร สโมสร

รองผู้อำนวยการโครงการฝ่ายบริหารจัดการธุรกิจท่องเที่ยว
ณัฐวัตร สโมสร
See Profile

อ.ธีระ จำแลงนคร

ที่ปรึกษาโครงการ (ภูเก็ต) และ อาจารย์ผู้ฝึกอบรมประจำหลักสูตร ม.พิษณุโลก
ธีระ จำแลงนคร
See Profile

อ.โจ

ผู้จัดการ ศูนย์ประสานงานและจัดอบรม ม.พิษณุโลก (ภูเก็ต)
อิทธิพัทธ์ ชัตท์ (อ.โจ)
See Profile

อ.ชารอน

หัวหน้าศูนย์พัทยา อาจารย์ผู้ฝึกอบรมประจำหลักสูตร ม.พิษณุโลก
จรูญทรัพย์ อินทะใจ (อ.ชารอน)
See Profile

อ.เต้ย

อาจารย์ผู้ฝึกอบรมประจำหลักสูตร ม.พิษณุโลก
พัฒนพงษ์ แก้วหมื่นไวย (อ.เต้ย)
See Profile

อ.ซีเจ

หัวหน้าฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ และฝ่ายพัฒนาความสามารถทางภาษา
นพรัตน์ ทิพยพรอนันต์ (อ.ซีเจ)
See Profile

อ.อสมา

หัวหน้าฝ่ายนิเทศ และส่งเสริมการเรียนรู้ทางภาษา
อสมา สนิทวงศ์ ณ อยุธยา>
See Profile

อ.พอล

อาจารย์ประจำวิชา ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ม.พิษณุโลก (พัทยา)
นิพนธ์ ทรัพย์สมบัติ(อ.พอล)
See Profile